案例中心

望京西园一区

wàng jīng xī yuán yī qū

雅居乐美好时光名著

yǎ jū lè měi hǎo shí guāng míng zhe

兴港和昌盛世城邦

xìng gǎng hé chāng shèng shì chéng bāng

望京新城

wàng jīng xīn chéng

保利上城

bǎo lì shàng chéng

大山子西里

dà shān zǐ xī lǐ

重庆奥山府

zhòng qìng ào shān fǔ

中建·海纳府

zhōng jiàn ·hǎi nà fǔ

三里河三区

sān lǐ hé sān qū

三环新城8号院

sān huán xīn chéng 8hào yuàn

珠江绿洲

zhū jiāng lǜ zhōu

中冶铜锣台

zhōng yě tóng luó tái